Rhowch gynnig ar y gwiriadau hyn i wneud yn siŵr nad oes gennych ollyngiad