Dilynwch y camau syml hyn i wirio am ollyngiad / Follow these simple steps to check for a leak