Rhowch gynnig ar y gwiriadau hyn i wneud yn siŵr nad oes gennych ollyngiad / Try these checks to make sure you don't have a leak